≥ Marktplaats - Cookiewall timberland eigenschappen

Marktplaats.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om jouw ervaring op onze websit nemlqpzn. knæ høj timberland støvlere te verbeteren en om je van relevante advertenties te voorzien.


timberland eigenschappen

billige kvinder timberland støvler
timberland egenskaber
billige menn til menn
timberland sko for menn
ladies timberland boots

Algemene Verkoopvoorwaarden

 
Startpagina  > Algemene Verkoopvoorwaarden
Algemene Verkoopvoorwaarden
 
Inhoudsopgave
 • §1 Toepasselijkheid
 • §2 Aanbod en totstandkoming van de overeenkomst
 • §3 Prijzen
 • §4 Betalingswijzen, levering, verzending
 • §5 Schuldvergelijking, retentierecht
 • §6 Herroepingsrecht
 • §7 Uitsluiting van het herroepingsrecht
 • §8 Eigendomsvoorbehoud
 • §9 Vrijwaring, garantie
 • §10 Slotbepalingen
 • §1 Toepasselijkheid

  (1) Op overeenkomsten met betrekking tot de verkoop en levering van roerende zaken
  (hierna: “koopwaar”) tussen u als klant en ons, Edeloptics GmbH, Drehbahn 9, 20354 Hamburg, Duitsland, zijn uitsluitend de hierna volgende Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: “AV”) van toepassing en wel in de versie die op het moment van het sluiten van de overeenkomst van kracht was. Uw hiervan afwijkende voorwaarden worden niet erkend, tenzij wij uitdrukkelijk instemmen met de toepasselijkheid ervan.
  (2) Deze AV zijn alleen van toepassing indien u een consument bent in de zin van § 13 BGB (Duits burgerlijk wetboek). Consument in de zin van § 13 BGB is ieder natuurlijk persoon die een rechtshandeling verricht met een doel dat noch aan zijn commerciële activiteit, noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kan worden toegerekend.

  §2 Aanbod en totstandkoming van de overeenkomst

  (1) Het tonen van onze producten in onze webwinkel, in folders, in advertenties, in ander reclamemateriaal en in onze winkel in Hamburg, Duitsland, betekent geen juridisch bindend aanbod maar is slechts een uitnodiging aan u om een aanbod te doen (de zogenoemde invitatio ad offerendum).
  (2) Bij de bestelling in onze webwinkel doet u door aan het einde van de bestelprocedure op de knop "Kopen" te klikken een bindende bestelling van de koopwaar die zich in uw winkelwagentje bevindt. Onmiddellijk na het verzenden van uw bestelling bevestigen wij de ontvangst van uw bestelling per e mail (ontvangstbevestiging). Door de ontvangstbevestiging is nog geen koopovereenkomst tot stand gekomen. De koopovereenkomst komt pas tot stand als wij uw online bestelling door het sturen van een aparte opdrachtbevestiging per e mail of door de levering van de koopwaar aan u binnen vijf dagen accepteren.
  (3) Wij slaan de tekst van de overeenkomst op en zenden u de gegevens van de bestelling per e mail. Deze AV kunt u hier steeds inzien.
  Eerdere bestellingen kunt u in uw online klantaccount inzien.

  §3 Prijzen

  (1) Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten. Het bedrag aan Verzendkosten dat voor uw rekening komt, vindt u in onze verzendkostenlijst.
  (2) Voor de levering gelden onze prijzen ten tijde van de bestelling van de koopwaar in de door u gekozen valuta. Alle prijzen zijn inclusief het desbetreffende btw-percentage dat wettelijk van toepassing is bij verzending naar landen binnen de Europese Unie. Bij verzending naar landen buiten de Europese Unie brengen wij geen btw in rekening. Eventueel te betalen btw bij invoer en andere douanerechten in het land waar u de koopwaar door ons laat leveren, komen evenwel voor uw rekening. In geval van verzending naar Zwitserland nemen wij de eventuele btw bij invoer en alle douanerechten voor onze rekening. Dat betekent dat u wat dat betreft geen andere kosten draagt dan de prijs in de nationale valuta plus de Verzendkosten.

  §4 Betalingswijzen, levering, verzending

  (1) Zodra de koopovereenkomst tot stand komt, is de koopprijs in zijn geheel opeisbaar, voor zover hieronder in de alinea’s
  2 tot 4 niet anders wordt bepaald.
  (2) U kunt kiezen uit de volgende betalingswijzen:
  • creditcards. Momenteel accepteren wij de volgende creditcards: Visa, Mastercard, American Express. Indien u met een creditcard betaalt, wordt het bedrag van uw rekening afgeschreven wanneer de goederen worden verzonden.
  • PayPal (meer informatie over betaling via PayPal vindt u op www.paypal.de),
  • [ideal]
  • Betaling op rekening overeenkomstig artikel 3.
  • Vooruitbetaling (vooruitbetalingen zijn binnen 10 werkdagen na ontvangst van onze opdrachtbevestiging te voldoen. Indien de betaling na 21 dagen niet op onze bankrekening is bijgeschreven, wordt de bestelling automatisch geannuleerd)
  • Rembours (rembourskosten € 4,90)
  (3)

  (4) De levering vindt plaats na ontvangst van de betaling, onder rembours of voor zover wij van de door u gekozen aanbieder van betalingsdiensten een bevestiging van de risico-overname hebben ontvangen.
  (5) Tenzij partijen hierover een uitdrukkelijke afspraak hebben gemaakt, kiezen wij naar eigen inzicht de wijze van verzending, de route en de vervoerder.
  (6) In geval van vertraging van de levering wordt u hierover onmiddellijk geïnformeerd.

  §5 Schuldvergelijking, retentierecht

  U kunt alleen een beroep op schuldvergelijking doen, indien uw vorderingen onbetwist zijn of in kracht van gewijsde zijn vastgesteld. Een beroep op retentierecht kunt u alleen doen op grond van vorderingen die uit dezelfde rechtsbetrekking voortvloeien.

  §6 Herroepingsrecht

  Wanneer u de koopwaar in onze webwinkel hebt besteld, hebt u het volgende herroepingsrecht:
  Herroepingsmededeling:

  Herroepingsrecht
  U mag de ontvangen goederen zonder opgave van reden binnen 30 dagen aan ons retourneren. De termijn vangt aan bij de ontvangst van deze schriftelijke mededeling (bijv. brief, fax, e-mail), echter niet voordat u de goederen heeft ontvangen (bij periodieke levering van gelijkaardige goederen niet voor de ontvangst van de eerste deellevering) en ook niet voordat wij hebben voldaan aan onze informatieverplichtingen conform artikel 246 § 2 in combinatie met § 1 paragraaf 1 en 2 van de EGBGB (Wet tot invoering van het Duits Burgerlijk Wetboek), evenals aan onze verplichtingen conform § 312g paragraaf 1 zin 1 van het BGB (Duitse Burgerlijk Wetboek) in combinatie met artikel 246 § 3 van de EGBGB. Voor goederen die niet in een pakket verzonden kunnen worden (bijv. grote goederen) kunt u ons een schriftelijk verzoek tot herroeping sturen. Voor de inachtneming van de herroepingstermijn volstaat de tijdige verzending van het verzoek tot herroeping of de goederen. De goederen worden in elk geval op onze kosten en op ons risico teruggestuurd. U dient de goederen te retourneren aan of uw verzoek tot herroeping te richten aan:

  Edel-Optics GmbH
  Drehbahn 9
  20354 Hamburg
  Duitsland
  Fax: +49 40 689878-828
  E-mail: info@edel-optics.nl

  Indien u ons een verzoek tot herroeping stuurt, worden de goederen bij u afgehaald.

  Herroepingsgevolgen

  In het geval van een effectieve herroeping dienen de door beide partijen ontvangen prestaties terugbezorgd te worden en dient eventueel gebruik vergoed te worden. Indien u ons de ontvangen goederen niet volledig of gedeeltelijk, of slechts in slechtere toestand kunt terugbezorgen, of in het geval van gebruikssporen, dient u ons hiervoor mogelijk een vergoeding te betalen. Voor de aantasting van de goederen en voor het gebruik dient u enkel een vergoeding te betalen voor zover het gebruik of de aantasting het gevolg is van een behandeling van de goederen die buiten de controle van de eigenschappen en de werking daarvan valt. Onder "controle van de eigenschappen en de werking" verstaat men het testen en uitproberen van de betreffende goederen zoals dat in de winkel mogelijk en gebruikelijk is. Aan terugbetalingsverplichtingen moet binnen 30 dagen worden voldaan. De termijn vangt voor u aan bij de verzending van uw herroepingsverzoek of van de goederen en voor ons bij de ontvangst ervan.

  Gefinancierde transacties

  Indien u ter financiering van deze overeenkomst een kredietovereenkomst afsluit en later van uw herroepingsrecht gebruikmaakt, bent u ook niet langer gebonden aan de kredietovereenkomst, in zoverre de twee overeenkomsten een commerciële eenheid vormen. Dit is in het bijzonder aannemelijk wanneer wij tegelijkertijd uw kredietverlener zijn of wanneer uw kredietverlener met het oog op de financiering op onze medewerking beroep doet. Indien wij het bedrag van het krediet reeds hebben ontvangen op het ogenblik van de inwerkingtreding van de herroeping of de teruggave, treedt uw kredietverlener wat betreft de rechtsgevolgen van de herroeping of de teruggave tegenover u in onze rechten en verplichtingen op grond van de gefinancierde overeenkomst. Indien u een contractuele verbintenis zo veel mogelijk wilt vermijden, kunt u gebruikmaken van uw herroepingsrecht, de goederen retourneren en indien mogelijk ook uw kredietovereenkomst herroepen.

  Einde van de herroepingsmededeling


  §7 Uitsluiting van het herroepingsrecht

  Er bestaat geen herroepingsrecht in geval van een overeenkomst op afstand met betrekking tot de levering van koopwaar die conform de specificaties van de klant is vervaardigd of die duidelijk op de persoonlijke behoeften is afgestemd.

  §8 Eigendomsvoorbehoud

  Wij behouden de eigendom van de koopwaar totdat de koopprijs volledig is voldaan.

  §9 Vrijwaring, garantie

  (1) Er geldt een vrijwaringsperiode van twee jaar. De vrijwaringsperiode gaat in op het tijdstip dat u de koopwaar ontvangt.
  Er wordt geen garantie gegeven op verbruiks- en slijtagedelen.
  (2) De vrijwaring geldt niet voor door u veroorzaakte schade of voor gebreken als gevolg van verkeerd gebruik, opslag, bediening of van onjuiste of onzorgvuldige behandeling. U hebt geen recht op schadevergoeding indien u het gebrek zelf hebt hersteld of hebt laten herstellen, terwijl u ons niet daaraan voorafgaand zonder resultaat een passende hersteltermijn hebt gegeven.

  §10 Slotbepalingen

  (1) Het Duits recht is van toepassing met uitsluiting van het VN-kooprecht.
  (2) Bij bestelling in de webwinkel hebt u de mogelijkheid om als taal van de overeenkomst [VERTRAGSSPRACHEN] te kiezen. Indien u de koopwaar in onze winkel in Hamburg, Duitsland, koopt, is Duits de taal van de overeenkomst.
  (3) Indien u geen woonplaats in Duitsland hebt of indien u na de totstandkoming van de overeenkomst van Duitsland naar het buitenland bent verhuisd of indien uw woonplaats ten tijde van het instellen van de vordering niet bekend is, is de bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst de rechtbank van Hamburg/Duitsland.

  Stand 28-08-2012

  Edeloptics GmbH
  Drehbahn 9
  20354 Hamburg
  Duitsland


  Telefoon: +31 20 7110979
  Fax: +49 40 689878-828
  E-mail: info@edel-optics.nl
  Website: www.edel-optics.nl


  Vertegenwoordigingsbevoegde bedrijfsleider: Dennis Martens

  Ingeschreven in register bij: Amtsgericht Hamburg
  Inschrijvingsnummer in register: HRB 108926
  Btw-nummer: DE264070174

  Platform of the EU Comission for online dispute settlement: http://ec.europa.eu/consumers/odr
  Heeft u hulp nodig?
  Aarzel dan niet ons te bellen. Wij helpen u graag:
  +31 20 7110979
  ma-vr 9-20uur
  zaterdag 10-15uur
  betaalwijzen
   
  iDeal
   
  Levering onder rembours
   
  Koop op rekening
   
  Vooruitbetaling
   
  Meningen van klanten

  Goed

  1735 klanten hebben een review geschreven op Trustpilot

   12 okt
  Super tevreden!

  Snel bezorgd en de real deal!

  Mischa

  > Lees meer
   

  Onze winkel
   


  Tennis

  Een verstandige tennisser draagt schoenen die geschikt zijn voor de baansoort waarop hij tennist. Op een stroeve baan (zoals een indoortapijtbaan) zijn dat schoenen met slijtzolen zonder profiel en op een baan waar je beter kunt glijden (zoals gravel), is meer profiel gewenst.

  Op hardcourt, gravel en (kunst)gras heeft de zool een slijtzool met een combinatie van een noppenprofiel of een visgraatprofiel. Hoe meer profiel een zool heeft, hoe stroever de schoen. Een zool met een visgraatmotief of nopjes geeft dus meer grip dan een gladde zool.

  Goede tennisschoenen geven de voeten stabiliteit en voorkomen dat de voeten teveel naar binnen kantelen (pronatie) of naar buiten kantelen (supinatie). Dat is belangrijk om enkelletsel te voorkomen. Tennisschoenen kunnen stabiliteit ontlenen aan de hielkap, het bovenwerk, het vetersysteem en aan de hoogte van de schoen.

  De schokabsorberende eigenschappen van tennisschoenen zijn heel belangrijk. Hoe beter de schoenen de schokken bij het landen op de voeten kan opvangen, hoe kleiner het risico op blessures.
  Vooral op harde baansoorten als hardcourt en tapijt verdient het schokabsorberende vermogen de aandacht. Wees je ervan bewust dat de tussenzool erop berekend moet zijn om overal onder je voeten grote schokken te kunnen opvangen; of je nu landt op de hielen, de bal of de binnen- of buitenkant van de voeten. Een goede tussenzool biedt voldoende schokdemping en gaat langer mee.

  Een goede pasvorm is belangrijk vanwege het comfort en om te voorkomen dat de voeten in de schoenen bekneld raken of juist gaan schuiven. Als je voeten gaan schuiven, kan dat immers tot blaren leiden: een weliswaar vrij onschuldige, maar daarom niet minder hinderlijke blessure.