Sverker Forsén Skogsmästarna skogsmark

Om oss

botas Timberland para niñoswp-image-322 alignright" src="http://skogsmastarna.se/wp-content/uploads/Kontorsrum-012-300x225.jpg" alt="Skog" width="300" height="225" srcset="http://skogsmastarna.se/wp-content/uploads/Kontorsrum-012-300x225.jpg 300w, http://skogsmastarna.se/wp-content/uploads/Kontorsrum-012-940x705.jpg 940w, http://skogsmastarna.se/wp-content/uploads/Kontorsrum-012.jpg 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Historia

Skogsmästarna i Norr AB grundades 2003 av Sverker Forsén utifrån 100 års skogsägarerfarenhet från tre generationer skogsägare Forsén – Karl August, Arne och Sverker – alla med stort skogligt intresse.

Redan 1968 som 9-åring blev Sverker den tredje generationen Forsén att äga skogsfastigheten Sikfors 9:9 om 45 hektar skogsmark utanför Piteå. Efter att på 1980-talet ha utbildat sig till jägmästare och sedan 1987 verkat som skogsvärderare och skogsrådgivare har Sverkers insikt om skogens stora värden vuxit fram.

Världens bästa solfångare

Trä som råvara är ett fantastiskt material. Av luftens koldioxid, vatten och solenergi (träden är världens bästa solfångare) bildas råvaran trä. Av trä kan man tillverka hus och papper men även avancerade kompositmaterial som kan ingå i exempelvis bilar och flygplan. Ur träd kan man också utvinna läkemedel och fordonsbränsle. När träprodukterna blir gamla och utslitna tar man vara på dess energivärde i form av värme och elektricitet och restprodukten blir då koldioxid och vatten.

Den svenska skogen kan motverka vår tids största miljöhot, klimatförändringen, genom att binda koldioxid (kolsänka) och producera klimatsmarta produkter. Det är den boreala skogen (barrskogen på norra halvklotet, däribland Sveriges skogar) som är världens ”lunga”, den avger syre och binder stora mängder koldioxid i sitt virkesförråd, till skillnad mot exempelvis regnskogen där nedbrytningen i princip är lika stor som tillväxten. Smart är att öka virkestillväxten i den boreala skogen, då binds än mer koldioxid. Samtidigt ska skogen brukas och skogsprodukterna (papper, plank, biobränsle m.m) ersätta fossilkols baserade material (plast, betong, olja m.m). ”Wood is good”.

Vi trivs i skogen

Människor mår bättre i skogen. Forskning visar att blodtryck sänks när vi vistas i skog. Sverige har ett skogspassionerat folk, omvittnat i otaliga sånger om björkarnas och granarnas sus i vinden och vi heter Grankvist, Lind, Björkman, Ekblom och hundratals andra varianter.

Skog och träd har i alla kulturer varit viktiga för människan. T.ex var den evigt gröna asken Yggdrasil, i den nordiska mytologin, livs- och världsträdet som band samman himmel och underjord. I första Moseboken i Gamla testamente kan man läsa att ”Herren Gud lät alla träd växa upp ur marken, sådana som var ljuvliga att se på och goda att äta av”.

Skog är en fantastisk resurs och en grön investering med ständig tillväxt –  skogen är Sveriges gröna guld.

 

Sverker Forsén Skogsmästarna

Sverker Forsén, ägare och grundare av Skogsmästarna i Norr AB. Är utbildad jägmästare och har kompletterande studier i juridik och mäkleri. Sverker äger 2 000 hektar skogsmark i Sverige och Baltikum.

Sverker är också författare till handböckerna Skogsägarens Bokföringsbok, Handledning i bokföring för skogsägare och Avverkning & Virkesförsäljning.

Tel: 070-649 86 40
sverker@skogsmastarna.se

 

Vår mission

 • Skogsmästarna verkar för att fler människor vill äga skog.
 • Skogsmästarna gör det enklare att köpa och äga skog.
 • Skogsmästarna sprider kunskap om skogens många värden.

Vår symbol

Inspirationen till vår symbol har vi hittat i den kinesiska filosofin. Vi tycker skogen är besläktad med Yin och Yang. Träden står med rötterna i jorden och fångar upp solens energi. Skogen har många värden, både ekonomiska, sociala och systemekologiska.

De gröna fälten i vår symbol, symboliserar barr- och lövträd samt balansen mellan skogsbruk och naturvård, och genomkorsas av ett S som i Skogsmästarna och Stigen som leder dig rätt i Skogen.

Skogsmästarna


skogsmark

sort timberland støvler
købe timberland støvler
timberland ford perry fl
timberland sito ufficiale
timberland schoenen

Välkommen till oss på Ekonomibyrån Axet


Vi bygger om våra lokaler för att kunna bli fler och därmed få möjlighet att ta emot nya kunder.

Vi välkomnar Carin tillbaka på deltid samt vår nya praktikant Josefine
som kommer vara hos oss under stor del av hösten och våren.

 

Lindövägen 72, Norrköping 011-36 45 50

Nyheter

 • Skärpt amorteringskrav föreslås gälla från mars 2018

  19 oktober 2017 10:33
 • Regeringen moderniserar postlagstiftningen

  19 oktober 2017 10:29
 • TV-avgiften ersätts av TV-skatt

  19 oktober 2017 10:19
 • De politiska partierna får dela på 172 miljoner

  19 oktober 2017 10:13
 • Riksdagsledamöternas arvoden höjs

  19 oktober 2017 10:05
 • Ny generaldirektör och chef för Skatteverket

  19 oktober 2017 09:31
 • Ny upplaga av Att Föra Bok

  19 oktober 2017 09:28
 • Kronofogden tar första steget mot Mina meddelanden

  19 oktober 2017 09:26
 • The Fight of the Century

  19 oktober 2017 09:24
 • Taxonomier för digital inlämning av årsredovisningar

  12 oktober 2017 10:57


Skogsstandard

Målsättningen för PEFC:s skogscertifiering är att utveckla ett uthålligt skogsbruk med god balans mellan produktion, miljö samt sociala och kulturella intressen. Svenska PEFC:s Skogsstandard omfattar tre delar:

 

Skogsskötselstandard

Anger de principiella riktlinjerna för en ekonomiskt uthållig och ståndortsanpassad skogsproduktion

 

Social standard

Anger de principiella riktlinjerna för anställningsförhållanden, arbetsmiljö, arbetsorganisation, kompetens, relationer med samebefolkning och rennäring, allemansrätt och landsbygdsutveckling.

 

Miljöstandard

Anger kraven på hänsyn till natur- och kulturmiljö i skogsbruket.

 

Skogsstandarden beskrivs i Svenskt PEFC Tekniskt Dokument III.

Standarden baseras på beslut tagna vid den tredje ministerkonferensen inom det europeiska skogssamarbetet Forest Europe i juni 1998.  Här antogs den s.k. ”Lissabondeklarationen” och resolutionerna L1 och L2 om sociala aspekter på hållbart skogsbruk respektive kriterier, indikatorer och operativa riktlinjer för ett hållbart skogsbruk.

Utöver det är den svenska skogsvårdslagen och annan tillämplig nationell lagstiftning en självklar plattform för standarden.